——————–

VAŽNA NAPOMENA: Fakultet za diplomatiju i bezbednost je reakreditovan. Knjigu predmeta MAS Korporativna bezbednost možete preuzeti sa ovog linka.

——————–

Master studije – Korporativna bezbednost

I godina

Obuhvata zaštitu ljudskih resursa, korporativnih sredstava i procesa od gubitka, oštećanja ili uništenja od strane neprijateljskih ili zlonamernih delovanja, pojedinca, grupa, institucija i elemntarnih nepogoda. U predmetu se izučava: projektovanje, nadzor, revizija i kontinualan rad spoljnih i unutrašnjih službi obezbeđenja
Veza savremene ekonomije i bezbednosti. Savremena ekonomija daje osove za organizaciju korporativne bezbednosti, a bezbednost omugućava realizaciju i štiti rezultate savremene ekonomije.

Izborni predmeti:

Informaciona bezbednost, kao јedan od noviјih pravaca istraživanja u sferi bezbednosti, posledica јe tehnološkog razvoјa i odraz јe novog pogleda na svet. Ona se јavlja ne samo kao јedan od vidova (oblika) bezbednosti, već i kao presek svih drugih vidova bezbednosti u koјima informacione tehnologiјe zauzimaјu važno mesto. O značaјu informacione bezbednosti govori i činjenica da јe ona postala јedna od osnovnih komponenata nacionalne bezbednosti. Studenti treba da ovladaјu znanjima iz domena informacione bezbednosti i zaštite podataka i informaciјa kako bi ovladali uspešnom realizaciјom zaštite u svim fazama procesa rada, počev od prikupljanja i skladištenja, do obrade, distribuciјe i korišćenja i to kako od slučaјnog, tako i od namernog otkrivanja, oštećenja, otuđenja ili uništenja ili njihovog neovlašćenog korišćenja, uz korišćenje naјsavremeniјih tehnoloških metoda i alata.
Predmet se bavi pojmom ekloške bezbednosti, veza ekološke bezbednosti i drugih oblika bezbednosti. Prepoznavanje ekoloških oblika ugrožavanja bezbednosti i preduzimanje mera za neutralisanje upasnosti(poplave, zemljotresi..)
Mesto tehničko tekholoških akcidenata u okviru oblika ugrožavanja korporativnih bezbednosti. Otkrivanje opasnosti od tehničko tehnoloških akcidenata. Preduzimanje mera za njihovo neutralisanje. Otklanjanje posledica.
U predmetu se izučavaju industriska društva i vrste i osobine kritičnih infrastruktura. Studenti se upoznaju sa osnovama forenzike, monitoringom životne sredine, karakteristčnim komunikacionim sistemima, standardima i propisima Evropske Unije. Posebna pažnja posvećuje se riziku (njegovom sprečavanju i uklanjanju eventualnih posledica).

 

II godina

Veza civilne bezbednosti sa drugim oblicima bezbednosti. Značaj civilne bezbednosti u realizaciji obaveza korporativne bezbednosti.

Predavanje za 02.12.2020. godine

Cilj izučavanja predmeta“ Metodologija političkih nauka“ je upoznavanje studenata sa epistemološkim osnovama istraživanja kao i sa strukturom , logikom i metodama naučnog saznanja. Neophodno je da nakon savladanog programa student bude osposobljen da razume teorijske osnove politikoloških istraživanja, razloge korišćenja naučnih metoda kao i da primeni najčešće korišćene istraživačke metode u oblasti političkih nauka , diplomatije i bezbednosti. Student , na kraju izučavanja, treba da bude osposobljen i da samostalno projektuje, izradi i realizuje jednostavno istraživanje. U okviru predmeta izučavaju se ontološke, gnoseološke i aksiološke pretpostavke naučnog saznanja, naučni metod, pravila metodskog postupka, projektovanje naučnog istraživanja, nacrt naučne zamisli, planiranje i organizacija, realizacija istraživanja, kao i metoda prikupljanja, provere,obrade i verifikacije podataka.

Izborni predmeti:

Predmet je baziran da srudenti steknu veštine i sposobnosti da to znanje iz oblasti Savremenih sistema bezbednosti sistematizuјu, kao i da steknu sposobnosti za stvaranje i formulisanje novih ideјa kao rezultat kritičkog, logičkog i racionalnog razmišljanja, a sve u cilju ličnog doprinosa integralnoј bezbednosti.
Cilj predmeta je izučavanje osnovnih teorijskih odrednica i elemenata uporednih sistema korporativne bezbednosti u savremenom svetu; determinante i klasifikacija u odnosu na nacionalne i nadnacionalne sisteme bezbednosti, kao i njihovih pozitivnih i negativnih rezultata u dinamičnom razvoju stalnih promena u ovoj oblasti.

Predavanja za 24.11.2020.
Predavanje za 02.12.2020.
Predavanje za 10.12.2020.
Predavanje za 15.12.2020.
Predavanja za 22.12.2020.
Predavanje za 29.12.2020.