Statut FDB  (dostupna i prethodna verzija) kao i Odluka o usvajanju izmena Statuta
Pravilnik o samovrednovanju
Strategija obezbeđenja kvaliteta
Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova
Odluka o izvodjenju pristupnog predavanja
Pravilnik o nagradi “Prof. dr SMILJA AVRAMOV”
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
Pravilnik o naučnoistraživačkom radu
Pravilnik o Studentskom parlamentu
Pravilnik o studiranju
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Kodeks profesionalne etike
Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika
Integralna publikacija ustanove

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti