Nastavni kadar

Marijana Rašković

Dr Marijana Rašković

 

Rođena je 22. Aprila 1983. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu, sredju školu i fakultet. Studirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za Orijentalistiku, Grupa za japanski jezik i književnost. Master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu upisala je 2008. godine, smer Japanski jezik i književnost i 15. novembra 2008 uspešno je odbranila rad na temu: Japanski model društveno-ekonomskog razvoja. U martu 2009. godine upisuje doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer: Savremene studije kulture, gde se nakon uspešno položenih svih ispita nalazi na petoj godini studija. Od 2007. godine je u stalnom random odnosu na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, u zvanju predavača engleskog jezika. Kao stipendista na master i doktorskim studijama na Filološkom fakultetu u Beogradu aktivno učestvuje u izvodjenju vežbi na osnovnim studijama na predmetima Zapad i japanska književnost, Japan i svet mnogim drugim. Tokom studija nekoliko puta boravi u Japanu, gde kao master istraživač godinu i po dana boravi i studira na Chuo Univerzitetu u Tokiju, a potom šest meseci kao istraživač na doktorskim studijama. Oba puta studirala je na Trgovinskom Fakultetu pod vođstvom profesora Kappei Hidake. U međuvremenu još nekoliko puta boravi u Japanu i pohađa nastavu japanskog jezika u prestižnoj Naganuma školi u Tokiju.

Kontakt: marijana.raskovic@fdb.edu.rs i marijanay@yahoo.com

vratite se nazadVratite se nazad