Nastavni kadar

doc-dr-Stanimir-Djukic

doc. dr Stanimir Đukić

Stanimir Đukić je završio Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Diplomu o stečenom visokom obrazovanju stekao na Vojnoj akademiji u Beogradu 1987. godine.

Na Univerzitetu EDUCONS u Novom Sadu, master rad pod naslovom “Aktivnosti i ekonomske posledice organizovanog kriminala u javnom sektoru”, odbranio 2010. godine, i na istom Univerzitetu, takođe odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji” – komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji.

Od 1981. do 1983. godine, radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao policijski službenik. Od avgusta 1987. godine, nalazio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde je obavljao više odgovornih poslova i zadataka i to: pomoćnik i zamenik komandira Policijske stanice opšte nadležnosti, komandir Policijske stanice opšte nadležnosti, komandir Saobraćajne policijske stanice za auto-put Beograd-Zagreb, načelnik Saobraćajne policije za sremski okrug. Takođe, od 2000. godine, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, rešenjem je upućen, na godinu dana, u Koordinaciono telo na jug Srbije i Štab MUP-a, radi izvršavanja složenih bezbednosnih i drugih zadataka. Nakon završetka zadataka u Koordinacionom telu i Štabu MUP-a, radio je u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u Upravi policije. Od 2002. godine, po formiranju specijalne jedinice Žandarmerije, radio je uspešno na visokom rukovodećem položaju u Odredu Žandarmerije u Novom Sadu i Beogradu na radnom mestu pomoćnika komandanta. Obavljao je i dužnost načelnika Policijske stanice, Policijske uprave u Novom Sadu.

Objavio je tri knjige, i više od četrdeset pet naučnih i stručnih radova i članaka iz oblasti bezbednosnih i ekonomskih nauka (prvenstveno bezbednosnog i kriznog menadžmenta, menadžmenta, organizovanog kriminaliteta, privrednog kriminaliteta, delikata korupcije, ekonomskih posledica organizovanog kriminaliteta i korupcije, nacionalne bezbednosti, osnova i sistema bezbednosti, korporativne bezbednosti).

• Član je Internacionalne policijske asocijacije (IPA).
• Član je Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB).

Od oktobra 2017. godine, zaposlen na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu, profesor za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke.

Kontakt: stanimirdj@hotmail.com