Partneri Fakulteta za diplomatiju i bezbednost sa kojima je ostvarena je saradnja:

1. Narodni univerzitet „Svetozar Marković“ (Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji)
2. Kriminalističko-policijska akademija (Ugovor o saradnji);
3. Klub strelaca „MUŠ“ (Ugovor o obuci studenata);
4. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka (Sporazum o saradnji);
5. Centar za društvena istraživanja (NVO), Ugovor o saradnji;
6. Narodna biblioteka Srbije, Ugovor o saradnji;
7. Univerzitet Mediteran, Protokol o međunarodnoj saradnji;
8. Društvo „ARTKVART“, Ugovor o poslovnoj saradnji;
9. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finasije, Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji;
10. Policijska uprava Užice, Ugovor o poslovnoj saradnji;
11. Asocijacija studenata Fakulteta bezbednosti Beograd, Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji;
12. Opština Pljevlja, Crna Gora, Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji;
13. Mikser House, Ugovor o saradnji;
14. Džiu džicu klub „Vin“ iz Beograda, Ugovor o organizovanju obuke;
15. Preduzeće „Inex plus“ d.o.o. Beograd, Ugovor o poslovnoj saradnji;
16. Registar nacionalnog internet domena Srbije, Ugovor o saradnji;
17. Projekat „Škola diplomatije“ realizovan je u saradnji studentskim udruženjem BEUM, Ugovor o saradnji na projektu;
18. Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije (RAREI), Memorandum o međunarodnoj saradnji na projektima EU;
19. Human Network Sverige AB iz Halmstada, Švedska, Memorandum o međunarodnoj saradnji na projektima EU;
20. Istraživački centar za odbranu i bezbednost, Memorandum o saradnji;
21. Centar za međunarodnu javnu politiku, Memorandum o saradnji;
22. Centar za međunarodne odnose i kulturnu saranju (CeMOKS), Memorandum o saradnji;
23. Unija srednjoškolaca Srbije, Memorandum o saradnji;
24. Sindikat ujedinjene policije – sindikalna grupa žandarmerija, Ugovor o saradnji;
25. Sindikat srpske policije iz Užica, Ugovor o saradnji;
26. Organicaja Ujedinjene nacije (UNICEF), Protokol o saradnji;
27. Birdseya Virtual Presence, Sporazum o saradnji;
28. The International Security Academy – Israel