Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Fakultet za diplomatiju i bezbednost predstavlja jedinstvenu visokoškolsku ustanovu koja se bavi obrazovanjem budućih stručnjaka iz oblasti diplomatije i bezbednosti. Studenti stiču odgovarajuća znanja, ali i ona koja podrazumevaju najšire obrazovanje, i razvijaju sposobnosti da utiču na vlastitu perspektivu i da menjaju tokove savremenih međunarodnih odnosa i bezbednosti u Srbiji, regionu, Evropi i svetu.

Fakultet poseduje akreditaciju za osnovne i master studije, izdatu od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, kao i dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Studijski program usklađen je sa Bolonjskom deklaracijom.

Fakultet radi prema najvišim akademskim standardima i insistira na stvaranju pretpostavki za praktičnu primenu stečenih znanja. Pored teorijskih znanja, studenti uče diplomatske veštine, govorništvo, diplomatski protokol, borilačke veštine, ples i stiču sposobnosti preuzimanja inicijative, veštine pregovaranja, kritičkog pregovaranja, kritičkog prosuđivanja i kreativnog mišljenja. Na kraju ovih multidisciplinarnih studija, studenti su u potpunosti osposobljeni za rad u diplomatiji i sistemu bezbednosti (odbrana, unutrašnji poslovi, obaveštajno-bezbednosne službe, privatni sektor).

Profesori Fakulteta za diplomatiju i bezbednost su autoritativni, vrhunski priznati stručnjaci svojim oblastima kako u zemlji, tako i izvan njenih granica, koji predaju da bi studentima preneli određena znanja i veštine, ali još više s namerom da u njima probude duhovnu radoznalost, kritičko i samosvojno mišljenje. Cilj svih profesora, koji su napustili formu predavanja ex catedra, ali i zadržali neke njene trajne vrednosti, jeste da sudenti budu akademski građani sa perspektivom, koji žele da upravljaju svojim životom i koji ne pristaju na prosečnost, apatičnost, površnost, nemar i inertnost.

Sve ove uzvišene profesionalne, moralne i praktične zadatke student Fakulteta za diplomatiju i bezbednost mogi ostvariti i zahvaljujući činjenici da se nastava izvodi u malim grupama,  najsavremenije opremljenim prostorijama. Fakultet poseduje biblioteku sa čitaonicom, vrhunski IT-centar, studentski klub, amfiteatar sa 258 sedišta, opremu za multimedijalne prezentacije, kao i opremu za biometrijskiu kontrolu prisutnosti.

Studenti koji upišu Fakultet za diplomatiju i bezbednost, tako, ne postaju samo vlasnici znanja sposobni da odgovore na sve izazove savremene tehničko-tehnološke civilizacije, nego celovite, moralno odgovorne ličnosti koje se društvenim okolnostima ne prilagođavaju mehanički, već ih kreativno menjaju, čime utiru svoj put u budućnost.

————————–

Identifikacioni podaci:

Pun naziv Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Sedište Milorada Ekmečića 2
Matični broj 17882163
Poreski identifikacioni broj (PIB) 109213526
Tekući račun #1 105-3335-15
Tekući račun #2 105-0515120005222-04 (devizni račun)