Naučni skup “Međunarodne organizacije i njihov odnos prema Republici Srbiji”

U sklopu realizacije naučnoistraživačkog makroprojekta „Međunarodne organizacije i njihov odnos prema Republici Srbiji“, Centar za Strateške Studije Akademije za Diplomatiju i Bezbednost organizovao je, 14. marta 2012. godine, istoimeni naučni skup.

Na naučnom skupu podneto je 12 referata, i to:

Dr Duško Dimitrijević, viši naučni saradnik

Promene u sistemu kolektivne bezbednosti Ujedinjenih nacija

Ambasador Vladislav Jovanović,

Ujedinjene nacije i jugoslovenska kriza u periodu 1990. -1999.g.

Prof. dr Branko Nadoveza,

Haški tribunal i Velika Srbija

Doc. dr Uroš Ćemalović,

Odnos Evropske unije i Srbije – aspekti vezani za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa acquis communautaire,

Mr Nikola Vučeljić,

Odnos Evropske unije i Srbije

Dr Miša Đurković, viši naučni saradnik

Neformalni centri moći moći i njihov odnos prema Srbiji – neka metodološka pitanja

Doc. dr Tomislav Brzaković,

Srbija i međunarodne finansijske institucije

Mr Jelena Petrović,

Inicijativa NATO „Pametna odbrana“ i mogući uticaj njene primene na Srbiju

MA Vladimir Trapara,

Posledice odsustva reforme OEBS na bezbednosni položaj Balkana

Nemanja Kljajić,politikolog,

Odnos Srbije i svetskih PR agencija

Prof. dr Mila Alečković Nikolić,

Neformalni centri psihološke moći

Prof. dr Darko Tanasković, MA Marko Gagić,

Međunarodne verske organizacije u Srbiji u procesu dezintegracije Jugoslavije