DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST
– časopis za društvena istraživanja –

Naučni časopis DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST objavljuje naučne radove bazirane na teorijskim i empirijskim istraživanjima iz oblasti politikologije i bezbednosti, kao i njima srodnih naučnih disciplina. Časopis je otvoren i za radove zasnovane na interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim istraživanjima koji daju doprinos navedenim i ostalim društveno–humanističkim naučnim oblastima na originalan i inovativan način.

Naučni časopis DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, stručne radove, saopštenja, prikaze knjiga itd. Časopis je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Radovi dostavljeni za objavu podležu dvostrukoj, anonimnoj i nezavisnoj recenziji eksperata u naučnoj disciplini kojoj rad pripada. Od autora se zahteva da rezultate svojih istraživanja prezentuju jasno, metodološki korektno i podsticajno za nauku i akademske debate oko problematike istraživane u radu.

Digitalne kopije svezaka časopisa DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST arhiviraju se u Digitalnom repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije.

Izdavač časopisa DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST je Institut za strateške studije Fakulteta za diplomatiju i bezbednost iz Beograda. Izlazi dva puta godišnje, na srpskom jeziku, u štampanom obliku. Glavni i odgovorni urednik je prof. dr Andreja Savić.

Broj 1 Broj 2 | godina 5, vol. 5
Broj 1 | Broj 2 | godina 4, vol. 4
Broj 1 | Broj 2 | godina 3, vol. 3
Broj 1 | Broj 2 | godina 2, vol. 2
Broj 1 | Broj 2 | godina 1, vol. 1

INSTITUT ZA STRATEŠKE STUDIJE
ISSN 2620-0333 | UDK 341.7/.8
Milorada Ekmečića 2, 11 000 Beograd, Srbija | Tel. +381 (0) 11 262 01 86
E-mail: institut@fdb.edu.rs | www.diplomatija.com