Raspored predavanja

Kombinovana nastava: Krivično pravo (opšti deo)

Krivično pravo - opšti deo...

09.11.2020|Comments Off on Kombinovana nastava: Krivično pravo (opšti deo)

Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Kombinovana nastava na predmetu Međunarodno javno pravo...

09.11.2020|Comments Off on Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Letnja škola Evropskih integracija

Poziv za zainteresovane studente FDB-a...

05.11.2020|Comments Off on Letnja škola Evropskih integracija

Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Obaveštenje o prezentacijama sa kombinovane nastave...

02.11.2020|Comments Off on Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Politički sistem Srbije: Seminarski rad, esej

Pravo na pisanje seminarskog rada iz predmeta Politički sistem Srbije u ovom semestru...

28.10.2020|Comments Off on Politički sistem Srbije: Seminarski rad, esej

Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Kombinovana nastava na predmetu Međunarodno javno pravo...

28.10.2020|Comments Off on Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Kombinovana nastava: Krivično pravo – opšti deo

Elektronska nastava na predmetu Krivično pravo opšti deo...

28.10.2020|Comments Off on Kombinovana nastava: Krivično pravo – opšti deo

Krivično pravo – opšti deo: Kombinovana nastava

Krivično pravo opšti deo i prezentacija za 22.10.2020.

19.10.2020|Comments Off on Krivično pravo – opšti deo: Kombinovana nastava

Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo, prezentacije za kombinovanu nastavu...

19.10.2020|Comments Off on Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Engleski jezik, podela po grupama

Podela studenata 1. godine po grupama i po terminima na predmetu Engleski jezik 1...

09.10.2020|Comments Off on Engleski jezik, podela po grupama