Raspored predavanja

Politički sistem Srbije: Rezultati

Oktobarski ispitni rok 2...

26.09.2022|Comments Off on Politički sistem Srbije: Rezultati

Ples: Pripreme za ispit

Oktobarski ispitni rok 1...

14.09.2022|Comments Off on Ples: Pripreme za ispit

Pripreme za polaganje ispita: Ples

Pripreme za polaganje ispita Diplomatska veština Ples, septembarski ispitni rok...

29.08.2022|Comments Off on Pripreme za polaganje ispita: Ples

Studijska poseta Narodnoj skupštini Republike Srbije: Prijave

Prijave najkasnije do 8. juna 2022. godine...

04.06.2022|Comments Off on Studijska poseta Narodnoj skupštini Republike Srbije: Prijave

Bezbednosno-obaveštajne službe: Predavanja, vežbe i konsultacije

Termini održavanja...

27.05.2022|Comments Off on Bezbednosno-obaveštajne službe: Predavanja, vežbe i konsultacije

Studenti FDB: Poseta Vojnoobaveštajnoj agenciji

Poseta državnim institucijama u okviru stručne prakse...

27.05.2022|Comments Off on Studenti FDB: Poseta Vojnoobaveštajnoj agenciji

Krizni menadžment: Vežbe, konsultacije, predavanja

Termini održavanja...

25.05.2022|Comments Off on Krizni menadžment: Vežbe, konsultacije, predavanja

Strategije nacionalne bezbednosti: Predavanja, vežbe i konsultacije

Termin...

24.05.2022|Comments Off on Strategije nacionalne bezbednosti: Predavanja, vežbe i konsultacije

Krizni menadžment: Predavanja, vežbe

Termin održavanja...

17.05.2022|Comments Off on Krizni menadžment: Predavanja, vežbe

Bezbednosno-obaveštajne službe: Vežbe, konsultacije

Termin...

05.05.2022|Comments Off on Bezbednosno-obaveštajne službe: Vežbe, konsultacije