Raspored predavanja

Ples: Priprema za polaganje ispita

Pripremni termini...

29.05.2020|Comments Off on Ples: Priprema za polaganje ispita

Dušan Radulović: Elektronska nastava (vežbe) 29.05.

Krizni menadžment (vežbe)...

29.05.2020|Comments Off on Dušan Radulović: Elektronska nastava (vežbe) 29.05.

Doc. dr Žarko Braković: Elektronska nastava 29.05.

Krizini menadžment...

29.05.2020|Comments Off on Doc. dr Žarko Braković: Elektronska nastava 29.05.

Doc. dr Dejan Labović: Elektronska nastava 29.05.

Sistemi bezbednosti...

29.05.2020|Comments Off on Doc. dr Dejan Labović: Elektronska nastava 29.05.

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić: Elektronska nastava 28.05.

Krivično pravo - posebni deo...

28.05.2020|Comments Off on Prof. dr Jelena Lopičić Jančić: Elektronska nastava 28.05.

Vanredne mere na snazi: Overa semestra, prijave ispita

On-line nastava na FDB-u do kraja semestra, overa semestra, prijava ispita, upis u redovnom roku...

27.05.2020|Comments Off on Vanredne mere na snazi: Overa semestra, prijave ispita

Doc. dr Danijela Bjelja: Elektronska nastava 27.05.

Debata...

27.05.2020|Comments Off on Doc. dr Danijela Bjelja: Elektronska nastava 27.05.

Hristina Filipović: Elektronska nastava 27.05.

Španski jezik 2...

27.05.2020|Comments Off on Hristina Filipović: Elektronska nastava 27.05.

Marina Milovanović: Elektronska nastava 27.05.

Italijanski jezik 2...

27.05.2020|Comments Off on Marina Milovanović: Elektronska nastava 27.05.

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić: Elektronska nastava 26.05.

Diplomatsko i konzularno pravo...

26.05.2020|Comments Off on Prof. dr Jelena Lopičić Jančić: Elektronska nastava 26.05.