Raspored ispita

Ovo je kategorija pod koju spadaju sva obavestenja za raspored ispita

Obaveštajno-bezbednosne službe: Kolokvijumi i seminarski rad

Termin održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada...

02.07.2019|Comments Off on Obaveštajno-bezbednosne službe: Kolokvijumi i seminarski rad

Septembarski ispitni rok: Termini održavanja ispita

Termini održavanja ispita u Septembarskom ispitnom roku...

26.06.2019|Comments Off on Septembarski ispitni rok: Termini održavanja ispita

Evropski odnosi i EU: Termin održavanja ispita

Termin održavanja ispita...

24.06.2019|Comments Off on Evropski odnosi i EU: Termin održavanja ispita

Krizni menadžment: Popravni kolokvijum

Termin održavanja popravnog kolokvijuma...

07.06.2019|Comments Off on Krizni menadžment: Popravni kolokvijum

Međunarodno javno pravo i Diplomatsko i konzularno pravo: Junski ispitni rok

Izmena termina održavanja ispita...

28.05.2019|Comments Off on Međunarodno javno pravo i Diplomatsko i konzularno pravo: Junski ispitni rok

Engleski jezik: Popravni kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma...

27.05.2019|Comments Off on Engleski jezik: Popravni kolokvijum

Apsolventski ispitni rok: Maj 2018/2019.

Termini održavanja ispita u apsolventskom ispitnom roku...

24.05.2019|Comments Off on Apsolventski ispitni rok: Maj 2018/2019.

Kolokvijum: Obaveštajno-bezbednosne službe

Termin održavanja kolokvijuma...

10.05.2019|Comments Off on Kolokvijum: Obaveštajno-bezbednosne službe

Termini održavanja ispita: Junski ispitni rok 2018/2019.

Termini održavanja ispita u junskom ispitnom roku...

09.05.2019|Comments Off on Termini održavanja ispita: Junski ispitni rok 2018/2019.

Majski apsolventski ispitni rok

Termin održavanja apsolventskog roka...

09.05.2019|Comments Off on Majski apsolventski ispitni rok