Raspored ispita

Ovo je kategorija pod koju spadaju sva obavestenja za raspored ispita

Engleski jezik: Kolokvijum (Mina Suknović)

Termini održavanja kolokvijuma...

21.04.2022|Comments Off on Engleski jezik: Kolokvijum (Mina Suknović)

Evropski odnosi i EU: Izmena satnice ispita

Umesto u 10h, pomereno za 12h...

18.04.2022|Comments Off on Evropski odnosi i EU: Izmena satnice ispita

Engleski jezik: Termini polaganja ispita kod Mine Suknović (update)

Termini polaganja ispita...

15.04.2022|Comments Off on Engleski jezik: Termini polaganja ispita kod Mine Suknović (update)

Osnovi bezbednosti: Odbrana seminarskih radova

Termin odbrane seminarskog rada...

12.04.2022|Comments Off on Osnovi bezbednosti: Odbrana seminarskih radova

Fizičko tehnička zaštita i Ugrožavanje korporativne bezbednosti

Izmena termina ispita...

04.04.2022|Comments Off on Fizičko tehnička zaštita i Ugrožavanje korporativne bezbednosti

Osnovi diplomatije: Kolokvijum

Termini održavanja kolokvijuma po grupama...

31.03.2022|Comments Off on Osnovi diplomatije: Kolokvijum

Italijanski jezik 2: Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma...

30.03.2022|Comments Off on Italijanski jezik 2: Kolokvijum

Engleski jezik: Kolokvijum

Termini održavanja kolokvijuma kod Nataše Kankaraš...

30.03.2022|Comments Off on Engleski jezik: Kolokvijum

Nemački jezik: Kolokvijum

Termini i podela po grupama...

25.03.2022|Comments Off on Nemački jezik: Kolokvijum

Diferencijalni ispiti: Termini

Istorija diplomatije, Sistemi bezbednosti...

24.03.2022|Comments Off on Diferencijalni ispiti: Termini