Raspored ispita

Ovo je kategorija pod koju spadaju sva obavestenja za raspored ispita

Španski jezik: Kolokvijum

Kolokvijumi iz Španskog jezika pred septembarski ispitni rok...

04.08.2020|Comments Off on Španski jezik: Kolokvijum

Osnovi diplomatije: Rezultati

Rezultati postignuti u junskom ispitnom roku na predmetu Osnovi diplomatije...

16.07.2020|Comments Off on Osnovi diplomatije: Rezultati

Septembarski ispitni rok 2019/2020: Termini održavanja ispita

Termini održavanja ispita u septembarskom ispitnom roku...

14.07.2020|Comments Off on Septembarski ispitni rok 2019/2020: Termini održavanja ispita

Septembarski ispitni rok: Prijava ispita

Termini prijavljivanja ispita u Septembarskom ispitnom roku...

14.07.2020|Comments Off on Septembarski ispitni rok: Prijava ispita

Engleski jezik 5 i 6: Novi termin ispita (prethodno planiran za 9. jul)

Novi termin polaganja ispita...

13.07.2020|Comments Off on Engleski jezik 5 i 6: Novi termin ispita (prethodno planiran za 9. jul)

Odložen nastavak junskog ispitnog roka za 13.07.

Novi termini održavanja ispita koji su prethodno bili planirani za 10.07.

09.07.2020|Comments Off on Odložen nastavak junskog ispitnog roka za 13.07.

Međunarodna bezbednost i Osnovi prava sa ustavnim pravom: Grupe

Obaveštenje o terminu i podeli po grupama na predmetima kod prof. dr Slobodana Simovića...

09.07.2020|Comments Off on Međunarodna bezbednost i Osnovi prava sa ustavnim pravom: Grupe

Krivično pravo opšti deo i Krivično pravo poseban deo: GRUPE

Obaveštenje o podeli po grupama na predmetima kod prof. dr Jelene Lopičić Jančić...

09.07.2020|Comments Off on Krivično pravo opšti deo i Krivično pravo poseban deo: GRUPE

Nastavak junskog ispitnog roka

Na osnovu odluka Kriznog štaba nastavlja se junski ispitni rok...

09.07.2020|Comments Off on Nastavak junskog ispitnog roka

Protokol: Termin održavanja ispita u junskom roku

Novi termin održavanja ispita iz predmeta Protokol...

09.07.2020|Comments Off on Protokol: Termin održavanja ispita u junskom roku