Raspored ispita

Ovo je kategorija pod koju spadaju sva obavestenja za raspored ispita

Engleski jezik: Kolokvijum

Termin održavanja kolikvijuma iz predmeta Engleski jezik 1...

13.12.2019|Comments Off on Engleski jezik: Kolokvijum

Sociologija: Podela po grupama za Januarski ispitni rok

Raspored polaganja po grupama...

09.12.2019|Comments Off on Sociologija: Podela po grupama za Januarski ispitni rok

Krivično pravo opšti deo: Popravni kolokvijum

Termin održavanja popravnog kolokvijuma...

06.12.2019|Comments Off on Krivično pravo opšti deo: Popravni kolokvijum

Januarski ispitni rok 2019/2020: Termini održavanja ispita

Termini održavanja ispita u januarskom ispitnom roku školske 2019/2020...

06.12.2019|Comments Off on Januarski ispitni rok 2019/2020: Termini održavanja ispita

Januarski ispitni rok: Prijava ispita

Termini prijave ispita u januarskom ispitnom roku školske 2019/2020. godine...

06.12.2019|Comments Off on Januarski ispitni rok: Prijava ispita

Decembarski apsolventski rok: Prijava ispita

Prijave ispita za apsolventski ispitni rok...

06.12.2019|Comments Off on Decembarski apsolventski rok: Prijava ispita

Krizni menadžment: Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma...

22.11.2019|Comments Off on Krizni menadžment: Kolokvijum

Apsolventski ispitni rok: Novembar 2019/2020.

Termini održavanja ispita u apsolventskom ispitnom roku...

22.11.2019|Comments Off on Apsolventski ispitni rok: Novembar 2019/2020.

Kolokvijum: Politički sistem Srbije

Termin održavanja kolokvijuma...

08.11.2019|Comments Off on Kolokvijum: Politički sistem Srbije

Kolokvijum: Osnovi diplomatije

Termin održavanja kolokvijuma...

08.11.2019|Comments Off on Kolokvijum: Osnovi diplomatije