Marijana Rašković rođena je 1983 god u Beogradu. Završila je Filološku gimanziju i 2006 je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Japanski jezik i kniževnost i Engleski jezik. Tokom studija boravila u Japanu na usavršavanju japanskog jezika i kao predavač engleskog jezika. Radila koa prevodilac kod princeze Jelisavete Karađorđević prilikom poseta japanskih novinara. 2006-2007 radila kao asistent pripravnik na Filološkom fakultetu za predmete Osnovi japanske civilizacije i Uvod u japanologiju.

Od oktobra 2007 stalno zaposlena na Akademiji za diplomatiju i bezbednost kao predavač na predmetima Engleski jezik i Japanski jezik.

E-mail: marijana.raskovic@academyofdiplomacy.net