Izvor: Miloš Jevtić

Poštovane koleginice i kolege,

Prema dogovoru sa časa vežbi od 19.12, nadoknade časova vežbi iz predmeta Spoljna politika Srbije i Geopolitika ćemo održati u utorak 20.12. od 12:00 časova.

S poštovanjem,
Miloš Jevtić, jevtic_milos@yahoo.com