Izvor: Prof. dr Dragan Ranđelović

Predavanja iz predmeta Informatika u diplomatiji predviđena planom za 28.11.2022. od 13-16h neće se održati tog dana i biće odrađena tako što će jedan čas biti održan u petak 2.12.2022. od 9-10h kada će svi studenti koji imaju odbranu rada to i učiniti, a preostala dva časa nastave iz teme Računarske mreze i Cloud će biti nadoknađena 6.12.2022. u terminu predviđenom za održavanje predavanja od 13-15h. Predavanje sa temom Društvene mreže kao i odbrana rada iz te oblasti studenata biće održana 29.11.2022. od 13-16h kako je i predviđeno planom predavanja.

Predmetni nastavnik