Izvor: SUSB

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) poziva studente svih nivoa studija da se prijave za stažiranje u Udruženju.

Stažiranje traje dva meseca i obuhvata niz predavanja renomiranih predavača na najaktuelnije teme, okruglih stolova i izrade kraćih radova koji će biti objavljeni u Zborniku radova treće generacije stažista SUSB.

Radi prijave za stažiranje potrebno je poslati biografiju na mail security.sector.ngo.gs@zoho.com do 28.10.2022.