Izvor: Aleksandar Miljković, asistent

Obaveštavaju se studenti prve godine osnovnih akademskih studija da će se vežbe iz predmeta Informatika u diplomatiji održavati sredom, od 19.10.2022. godine po sledećem rasporedu:

 I grupa (studenti sa brojem indeka od 001 do 052) sa početkom u 15h;

II grupa (studenti sa brojem indeksa od 053 do 103) sa početkom u 16h;

III grupa (studenti sa brojem indeksa od 104 pa nadalje) sa početkom u 17h.

 Studenti nemaju mogućnost zamene grupa, odnosno vežbe uvek slušaju sa grupom u kojoj su raspoređeni.

Asistent Aleksandar Miljkovic

e-mail: aleksandar.miljkovic@mup.gov.rs