Izvor: Mina Suknović

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku se nalaze rezultati kolokvijuma rađenog 03.10.

 

 

Engleski jezik 3

 1. Jakov Đurović 21

 

Engleski jezik 4

 1. Filip Arsović 32

 

Engleski jezik 5 (1)

 1. Nikola Krnjić 23

 

Engleski jezik 5 (2)

 1. Ivana Lesendrić 121
 2. Milan Todorović 25
 3. Nikola Đerić 32
 4. Slobodan Đorđević 21
 5. Tijana Kandić 21

 

Engleski jezik 6 (1)

 1. Ema Nadoški 40
 2. Marko Gajinović 28
 3. Nikola Krnjić 29

 

Engleski jezik 6 (2)

 1. Aleksandar Aleksovski 21
 2. Ilija Blagojević 37
 3. Jovana Mihaila Utvić 40
 4. Ksenija Lazović 21
 5. Marta Ćirić 23
 6. Nataša Vladisavljević 21
 7. Nikola Nikolić 27
 8. Petar Anđelković 21
 9. Sar Mihajilović 21
 10. Stefan Mik 27

 

Engleski jezik 7 (1)

 1. Dunja Vujanić 29

 

Engleski jezik 7 (2)

 1. Anastasija Peiraić 27

 

Engleski jezik 8 (1)

 1. Luka Tričković 21
 2. Matija Janković 33

 

Engleski jezik 8 (2)

 1. Nikola Vujanović 33
 2. Vanja Samardžić 29

 

Engleski jezik 8 (master)

 1. Hristina Janković 26

 

S poštovanjem,

Mina Suknović