Izvor: Nataša Kankaraš

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik 1, 2, 3 i 4 održaće se u četvrtak, 29. septembra 2022. u 10h u amfiteatru fakulteta.
Predavač Nataša Kankaraš