Izvor: Prof. dr Gordana Mrdak

Rezultati ispita iz predmeta Međunarodni ekonomski odnosi koji je održan dana 15.09.2022. godine su:

Ime i prezime studenta……………………Ocena

  1. Danica Manojlović ………………………… 9
  2. Jovana Bajin ……………………………….. 8
  3. Ksenija Zgonjanin …………………………. 7
  4. Milena Stanojević …………………………. 5
  5. Miloš Đorović ………………………………. 7
  6. Pavle Rančigaj …………………………….. 8
  7. Tea Piljak …………………………………… 5
  8. Vanja Samardžić ………………………….. 9

Upis ocena biće dana 20.09.2022. godine u 11h.

Predmetni nastavnik