Izvor: Mina Suknović

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog broja koleginica i kolega koji polažu ispit, uvodimo dodatne termine. Kao i uvek, vodimo računa o životnoj sredini, stoga vas molim da pratite obaveštenja na Edmodu zbog prijave za kolokvijume i štampanja istih.

Kolokvijumi svi – 30.08. u 9 h

Engleski jezik 2 – 29.08. u 09h

Engleski jezik 4 – 29.08. u 13h

Engleski jezik 6 – 01.09. U 9h

Engleski jezik 8 – 30.08. u 10.30h

Engleski jezik 1, 3, 5, 7 – 01.09. u 12h

S poštovanjem,

Mina Suknović