Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti svih godina studija i departmana da će prijava ispita u septembarskom ispitnom roku školske 2021/22. godine biti 25. i 26.08.2022. godine u vremenu od 10 do 13h.

Studenti koji nisu izmirili celokupnu školarinu, neće moći da prijave ispite.

Uz prijavu ispita poneti i dokaz o uplati na uvid.

Uplata ispita mora biti sa datumom minimalno dva dana pre same lične prijave ispita.

U pozivu na broj, na uplatnici, obavezno navesti broj indeksa, jer je jedino tako moguće identifikovati uplatu na konkretno ime i prezime studenta.

Prilikom prijave ispita, posebno stranog jezika, obavezno je na prijavi naznačiti koji deo stranog jezika, npr. Engleski 1, Španski 2, Engleski 6, kao i da li prijavljuje Krivično pravo (opšti deo) ili Krivično pravo (posebni deo).

Uprava fakulteta