Izvor: Miloš Jevtić

Poštovane koleginice i kolege,

U četvrtak 9.6. od 11:00 biće organizovana studijska poseta Narodnoj skupštini Republike Srbije, u okviru koje su planirani obilasci zgrade Narodne skupštine i Doma Narodne skupštine, uz prateće prezentacije. Studenti svih godina OAS/MAS koji žele da idu u posetu treba da se prijave saradniku Milošu Jevtiću mejlom najkasnije do srede 8.6. do 11:00. U mejlu je potrebno napisati ime, prezime i broj lične karte (zbog bezbednosnih provera).

Na dan posete potrebno je doći na adresu Kralja Milana 14, najkasnije do 10:45, zajednički ulazak je planiran za 11:00.

Mejl saradnika Miloša Jevtića je: jevtic_milos@yahoo.com