Izvor: Dušan Radulović

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Obaveštavamo vas da će se predavanja, vežbe i konsultacije iz predmeta Krizni menadžment, predviđene za petak 27.5.2022. godine, održati u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, u izmenjenom terminu (od 10:00).

Planirano je da studenti koji su napisali seminarski rad budu u mogućnosti i da ga prezentuju.

Za sva dalja pitanja stojimo na raspolaganju putem E-maila.

Srdačan pozdrav,

Doc. dr Žarko Braković
E-mail zarko964@gmail.com
Dušan Radulović, saradnik u nastavi.
E-mail radulovic.dusan916@gmail.com