Izvor: Nataša Kankaraš

Rezultati kolokvijuma iz predmeta

Engleski jezik 2 i 4

održanog 19.maja 2022.

Studenti koji su položili kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2:

Katarina Krasić
Katarina Borojević
Tamara Knežević
Veronika Babić
Milica Kričak
Maja Bogatić
Milan Milojević
Andjela Lukić
Maša Djordjević
Nemanja Padežanin
Milica Miloradović
Vera Stefanović
Marija Marković
Tamara Gligorijević
Teodora Mirković
Vukašin Ratković

——

Studenti koji su položili kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 4:

Uroš Aćimović
Elena Memiši