Izvor: Dušan Radulović

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Obaveštavamo vas da će se predavanja, vežbe i konsultacije iz predmeta Krizni menadžment, predviđene za petak 20.5.2022. godine, održati u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, u redovnom terminu (od 11:00).

Planirano je da studenti koji su napisali esej budu u mogućnosti i da ga prezentuju. O terminu i načinu odbrane seminarskih radova bićete blagovremeno obavešteni.

Za sva dalja pitanja stojimo na raspolaganju putem E-maila.

Srdačan pozdrav,

Doc. dr Žarko Braković
E-mail zarko964@gmail.com

Dušan Radulović, saradnik u nastavi.
E-mail radulovic.dusan916@gmail.com