Izvor: Nataša Kankaraš

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik 2 i Engleski jezik 4 održaće se u četvrtak, 19. maja u amfiteatru fakulteta prema sledećem rasporedu:

– Engleski jezik 4 u 10:00
– Engleski jezik 2 u 11:30.

Predavač Nataša Kankaraš