Izvor: Prof. dr Mihajlo Vučić

UKUPNI REZULTATI SVA 3 KOLOKVIJUMA

Ime i prezime/ broj bodova po kolokvijumima/ ukupan broj bodova/ ocena u ovom trenutku

 1. Tijana Stanojević 110/21 -6 + 7,5 + 28,5 = 42 / nije položila
 2. Aleksandar Vasić 40/21 – 15 + 20 + 26 = 61 /ocena 7
 3. Nevena Živojinović 12/21 – 6 + 0 + 31,5 = 37,5 / nije položila
 4. Filip Milosavljević 33/21 – 9 + 12 + 18 =39 / nije položio
 5. Kristina Dragović 138/21 – 22 + 18,5 + 31 = 71,5 / ocena 8
 6. Haris Džemalji 156/21 – 20 + 18 + 21 = 59 / ocena 6
 7. Marina Putnik 177/21 – 19 + 25,5 + 38 = 82,5 / ocena 9
 8. Stefan Kukić 136/21 – 11 + 15 + 35,5 = 61,5 / ocena 7
 9. Stefan Jovičić 95/21 – 11 + 9 + 24,5 = 44,5 / nije položio
 10. Jana Nikolić 134/21 – 0 + 7 + 30 = 37 / nije položila
 11. Luka Marjanović 60/21 – 5 + 16 + 26 = 47 / nije položio
 12. Andrea Nešić 7/21 – 15 + 9 + 32 = 56 / ocena 6
 13. Maša Đorđević 97/21 – 6 + 0 + 21,5 = 27,5 / nije položila
 14. Miloš Pavlović 142/21 – 12,5 + 0 + 32 = 44,5 / nijen položio
 15. Milica Kričak 154/21 – 16 + 21 + 27 = 64 / ocena 7
 16. Katarina Borojević 32/21 – 19 + 16 + 36 = 71 / ocena 8
 17. Boris Stanić 66/21 – 17 + 13,5 + 25 = 55,5 / ocena 6
 18. Sara Opačić 26/21 – 22,5 + 0 + 26 = 48,5 / nije položila
 19. Strahinja Miljković 6/21 – 22 + 27 + 32 = 81 / ocena 9
 20. Maja Bogatić 102/21 -23,5 + 24,5 + 30,5 = 78,5 / ocena 8
 21. Matija Gunjajević 43/21 – 10,5 + 15 + 25,5 = 51 / ocena 6
 22. Filip Babić 9/21 – 9 + 13 + 20,5 = 42,5 / nije položio
 23. Bratislav Mičetić 69/21 – 6 + 7,5 + 24 = 37,5 / nije položio
 24. Bojan Vukajlović 36/21 – 20 + 21 + 23,5 = 64,5 / ocena 7
 25. Katarina Krasić 22/21 – 18 + 20 + 27 = 65 / ocena 7
 26. Anđela Mažibrada 30/21 – 5 + 13,5 + 27 = 45,5 / nije položila
 27. Lana Kašić 73/21 – 5 + 20 + 25,5 = 50,5 / ocena 6
 28. Milica Višnjić 16/21 -14 + 15 + 22 = 51 / ocena 6
 29. Milan Milojević 64/21 – 20 + 12 + 25 = 57 / ocena 6
 30. Jelisaveta Gavrilović 100/21 – 22 + 0 + 23 = 45 / nije položila
 31. Ana Milić 90/21 – 8 + 22 + 29 = 59 / ocena 6
 32. Dušan Živanović 76/21 – 29 + 28 + 33,5 = 90,5 / ocena 10
 33. Damjan Ranđelović 91/21 – 25 + 16 + 33 = 74 / ocena 8
 34. Nevena Milić 12/19 – 16 + 17,5 + 19,5 = 53 / ocena 6
 35. Aleksandra Pavlović 105/21 – 15 + 6 + 25 = 46 / nije položila
 36. Teodora Karunc 42/21 – 0 + 0 + 34,5 = 34,5 / nije položila
 37. Vasilije Živojinović 72/21 – 10 + 3 + 20 = 33 / nije položio
 38. Tamara Knežević 94/21 – 19 + 11,5 + 21,5 = 52 / ocena 6
 39. Veronika Babić 31/21 – 7 + 0 + 33,5 = 40,5 / nije položila
 40. Lazar Živanović 108/21 – 7 + 23 + 29 = 59 / ocena 6
 41. Sara Petrov 116/21 – 7 + 11 + 16 = 34 / nije položila
 42. Teodora Mirković 122/21 – 19 + 0 + 25,5 = 44,5 / nije položila
 43. Sandra Popović 114/21 – 13 + 15,5 + 23,5 =52 / ocena 6
 44. Katarina Kuzmanov 135/21 – 18 + 12 + 20,5 = 50,5 / ocena 6
 45. Ivona Živković 38/21 – 6 + 0 + 18 = 24 / nije položila
 46. Anđela Popović 46/21 – 9,5 + 12 + 13 = 34,5 / nije položila
 47. Ivana Lipić 53/21 – 4 + 0 + 31 = 35 / nije položila
 48. Jana Kukić 84/21 – 7 + 7 + 21 = 35 / nije položila
 49. Aleksandar Đurić 44/21 – 13,5 + 15 + 27,5 = 56 / ocena 6
 50. Đorđe Vučić 13/21 – 12 + 13 + 20 = 45 / nije položio
 51. Milica Miloradović 3/21 – 20 + 22 + 24 = 66 / ocena 7
 52. Marija Marković 151/21 – 18 + 16, 5 + 27 = 61,5 / ocena 7
 53. Aleksa Perić 23/21 – 13 + 19, 5 + 24,5 = 57 / ocena 6
 54. Filip Vučković 29/21 – 13 + 20,5 + 16,5 = 50 / ocena 6
 55. Ana Čolić 124/21 – 14 + 11 + 8 = 33 / nije položila
 56. Milica Grujin 27/21 – 27,5 + 25 + 39 = 91,5 / ocena 10
 57. Filip Sinđelić 59/21 – 5 + 0 + 12,5 = 17,5 / nije položio
 58. Bogdan Rakić 19/21 – 16 + 0 + 18 = 34 / nije položio
 59. Elena Jestrović 140/21 – 15 + 0 + 13,5 = 28,5 / nije položila
 60. Jovan Pamučina 71/21 – 16 + 22,5 + 23 = 61,5 / ocena 7
 61. Katarina Babić 65/24 – 15 + 22 + 24 = 61 / ocena 7
 62. Kruna Una Mitrović 179/21 – 0 + 0 + 21,5 = 21,5 / nije položila
 63. Mateja Lazić 131/21 – 17,5 + 16 + 33 = 66,5 / ocena 7
 64. Filip Račić 99/21 – 6 + 10 + 12,5 = 28,5 / nije položio
 65. Anastasija Arsić 45/21 – 10 + 13 + 15,5 = 38,5 / nije položila
 66. Katarina Popović 49/21 – 4 + 19 + 10 = 33 / nije položila
 67. Ilija Stanković 119/21 – 18 + 15 + 23 =56 / ocena 6
 68. Ana Đorđević 109/21 – 20 + 26 + 40 = 86 / ocena 9
 69. Milutin Novaković 47/21 – 13 + 13,5 + 1 =27,5 / nije položio
 70. Andrija Cvejić 101/21 – 10 + 0 + 15 = 25 /nije položio
 71. Sara Dabić 39/21 – 15 + 0 + 6 = 21
 72. Jovana Rajin 58/19 – 0 + 21,5 + 33 = 54,5 / ocena 6

Napomena: Studenti koji imaju bar 15 bodova na nekom od kolokvijuma mogu da izaberu da ne polažu taj deo gradiva na ispitu. U ovim rezultatima se ne nalaze bodovi studenata koji nisu radili treći kolokvijum ali oni svakako važe i prethodno su objavljeni na sajtu fakulteta.