Izvor: Nataša Kankaraš

Studenti koji su položili kolokvijum iz predmeta Engleski jezik

Engleski jezik 1:

 1. Milica Kričak
 2. Milan Milojević
 3. Luka Marjanović
 4. Ilija Stanković
 5. Tamara Knežević
 6. Katarina Krasić
 7. Bogdan Rakić
 8. Tamara Gligorijević

 

Engleski jezik 3:

 1. Teodora Smiljanić
 2. Marko Stošić
 3. Luka Palolić

 

Engleski jezik 4:

Nijedna od 3 studentkinje koje su polagale nisu položile kolokvijum.

Potrebno je da se putem emaila jave na konsultacije kako bi dobile dalje instrukcije.

Predmetni nastavnik