Izvor: Božidar Mihailović

Poštovane kolege,

Organizujemo dopunske pripreme na fakultetu 3. i 4. februara od 13h. Uputstvo za video materijale plesnog programa istaknuto je na grupi studenata treće godine. Do 11 februara organizovaćemo još jednu mogućnost polaganja zbog čega i radimo pripreme.

Prof. plesa Božidar Mihailović