Izvor: Nataša Kankaraš

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK (ODRŽAN 17.12.2021.)

Studenti 1.godine koji su položili kolokvijum:

ENGLESKI JEZIK 1

1. Damjan Randjelović
2. Aleksandra Pavlović
3. Natalija Pavlović
4. Maja Bogatić
5. Katarina Babić
6. Katarina Borojević
7. Marija Marković
8. Katarina Kuzmanov
9. Nemanja Padežanin
10. Vera Stefanović
11. Veronika Babić
12. Radosav Radović
13. Anđela Lukić
14. Sara Dabić
15. Nevena Milić
16. Milica Miloradović
17. Jelisaveta Gavrilović
18. Katarina Popović
19. Vukašin Ratković

….

ENGLESKI JEZIK 3

Studenti druge godine koji su položili kolokvijum:

1. Stefan Mitrović 019/20
2. Uroš Aćimović
3. Vasilisa Draganić
4. Jelena Čejić
5. Stefan Mitrović 076/20
6. Elena Memiši

Za studente koji nisu položili održaće se popravni kolokvijum u januaru. Obaveštenje o vremenu održavanja tog kolokvijuma biće objavljeno na sajtu fakulteta.

Položeni kolokvijum je uslov za polaganje ispita.

Predmetni nastavnik