Izvor: Marina Milovanović

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Italijanskog jezika 1:

1. Milica Grujin 027/21 ………. 19
2. Mila Piljić 025/21 ………. 18,5
3. Milica Miloradović 003/21 ………. 18,5
4. Kristina Dragović 138/21 ………. 18
5. Anđela Mažibrada 030/21 ………. 18
6. Lana Kašić 073/21 ………. 16
7. Anđela Lukić 087/21 ………. 15,5
8. Tamara Gligorijević 021/21 ………. 15,5
9. Bratislav Miletić 069/21 ………. 15,5
10. Sandra Popović 114/21 ………. 15
11. Lazar Živanović 108/21 ………. 14
12. Katarina Kuzmanov 135/21 ………. 13
13. Mateja Lazić 131/21 ………. 12,5
14. Milica Višnjić 016/21 ………. 12