Izvor: Hristina Filipović

Španski jezik 1, rezultati kolokvijuma, 24.11.2021.

Položili su studenti koji imaju 13 ili više poena.

1. Milica Milovanović 050 ………. 15.5
2. Sara Petrov 116 ………. 13
3. Luka Marjanović 060 ………. 17
4. Vukašin Ratković 034 ………. 14.5
5. Marija Marković 151 ………. 13
6. Anđela Popović 046 ………. 13.5
7. Stefan Jovičić 095 ………. 15
8. Stefan Kukić 136 ………. 13
9. Marina Putnik 177 ………. 13
10. Katarina Popović 049 ………. 13
11. Bojan Vukajlović 036 ………. 16.5
12. Ilija Stanković 119 ………. 10
13. Luka Ljubičić 014 ………. 13
14. Vuk Radunović 137 ………. 0.5
15. Katarina Krasić 022 ………. 15.5
16. Anastasija Arsić 045 ………. 8.5
17. Anđela Nešić 007 ………. 18.5
18. Vasilije Živojinović 072 ………. 13
19. Ana Đorđević 109 ………. 15.5
20. Sofija Kosovac 163 ………. 0
21. Nikolija Anđelković 075 ………. 8
22. Marta Matić 024 ………. 13
23. Jovana Burić 107 ………. 16.5
24. Strahinja Miljković 006 ………. 20
25. Milan Milojević 064 ………. 6
26. Nikola Janković 054 ………. 8
27. Radosav Radović 130 ………. 13
28. Marko Gigić 153 ………. 1
29. Andrej Milovanović 058 ………. 1
30. Uroš Adžić 057 ………. 1
31. Ana Ćolić 124 ………. 17.5
32. Nevena Milić 012 ………. 13