Izvor: Studentska služba

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na punu stipendiju za narednu školsku godinu i besplatno studiranje:

ZA II GODINU

1. Nikola Petrović 125/20
2. Milica Koviljac 045/20
3. Tara Raić Blanuša 003/20
4. Jovan Aksentijević 001/20
5. Katarina Dobraš 175/20
6. Tara Kragulj 078/20

ZA III GODINU

1. Danica Manojlović 045/19
2. Mihailo Radonjić 014/19
3. Ilija Blagojević 087/19
4. Vasilisa Denda 078/19

ZA IV GODINU

1. Vladimir Petković 056/19
2. Valentina Božinović 069/18
3. Nađa Veselinović 006/18
4. Marija Babac 024/18
5. Lazar Faraga 121/18
6. Marko Panić 016/18
7. Tamara Morar 084/18
8. Igor Ilić 171/19

Upis stipendista se može obaviti do 22. oktobra 2021. godine.