Izvor: Prof. dr Milica Bošković

Kolokvijum za studente I godine, održaće se u utorak 09.11.2021. Zbog epidemioloških mera, studenti će biti podeljeni u 3 grupe i kolokvijum će raditi od 10h, 11h, odnosno 12h. Spisak studenata po grupama biće naknadno objavljen.

Diferencijalni ispit iz ovog Predmeta, održaće se 09.11.2021. u 11:30h u kabinetu profesora.