Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija departmana diplomatije i bezbednosti da su u obavezi da se njakasnije do 05. oktobra opredele za drugi strani jezik i svoju prijavu posalju na mejl predmetnog nastavnika za jezik za koji se prijavljuju.

U mejlu je neophodno navesti:

  1. Ime i prezime
  2. Broj indeksa
  3. Jezik za koji se student/kinja prijavljuje

U naslovu mejla navesti naziv drugog stranog jezika: Nemački, Italijanski ili Španski. 

Prijave slati na adrese: 

– Nemački jezik (kod Aleksandre Begovic): aleksandra.begovic@fdb.edu.rs
– Španski jezik (kod Hristine Filipović): filipovichristina@gmail.com
– Italijanski jezik – (kod Marine Milovanović): marinammeq@gmail.com 

Studenti se prijavljuju samo za jedan drugi strani jezik. 

Uprava fakulteta