Izvor: Sara Stojanović

OKTOBARSKI ROK 2 – DEBATA

ODRŽAN 21.09.2021 U 10H

Rezultati ispita

1. Branislava Mitrović – 10
2. Nađa Veselinović – 10
3. Vladimir Petković – 10
4. Vladmir Vučićević – 8
5. Milica Citaković – 8
6. Sara Borozan – 7
7. Nemanja Zejaković – 6
8. Ksenija Zgonjanin – 6
9. Pavle Rančigaj – 6
10. Miloš Žižić – 5