Izvor: Božidar Mihailović

Poštovane kolege,

U cilju uspešnog savladavanja diplomatske veštine Ples, organizuju se dodatne pripreme za oktobarski ispitni rok u petak 20, 22. 24. septembra sa početkom u 12h na fakultetu.

Prof. plesa Božidar Mihailović