Izvor: FDB, Semos Education

Na osnovu Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Semos Education, partner Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, organizuje besplatne obuke kao podršku Globalnoj inicijativi za sticanje digitalnih veština kompanije Microsoft. Inicijativa je namenjena studentima, nezaposlenim licima, kao i licima koja su usled pandemije ostala bez zaposlenja.

U okviru ovog programa u Srbiji, podržavamo četiri od postojećih deset zanimanja u okviru ove inicijative:

  • Software developer
  • Data analyst
  • IT administrator
  • AI practitioner

Šta sve obuhvata ovaj program?

  • Učenje uz pomoć besplatnih Microsoft Learn, LinkedIn Learning i GitHub resursa
  • Mentorske i orijentacione radionice u organizaciji Semos Education
  • Besplatne zvanične Microsoft obuke u organizaciji Semos Education

Prijave i više informacija: gsi.algoritam.org

Rok za prijavu: 13. septembar 2021.

Početak programa: 20. septembar 2021.