Izvor: Božidar Mihailović

Poštovane kolege,

U cilju uspešnog savladavanja diplomatske veštine Ples, organizuju se dodatne pripreme za septembarski ispitni rok u petak 20. avgusta u 10h na fakultetu.

Prof. plesa Božidar Mihailović