Izvor: Studentska služba

Na osnovu člana 54, Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, dana 15.07.2021. godine v.d. dekana doneo je

ODLUKU

o nastavku studija za studente koji su upisani po starom studijskom programu do školske 2021/22. godine

Studenti koji su upisali studije po akreditovanom trogodišnjem nastavnom programu (180 ESPB), pre reakreditovanog četvorogodišnjeg (240 ESPB) studijskog programa 2021. godine, imaju mogućnost da nastave studije i upišu četvrtu godinu.

Uslovi za upis u četvrtu godinu osnovnih akademskih studija su identični kao i za sve prethodne godine. Potrebno je ostvariti minimalno 37 bodova i na osnovu prikupljenih bodova i položenih ispita, po redovnoj proceduri upisati narednu godinu studija. Studentima se izričito može odobriti upis u četvrtu godinu do kraja tekuće 2021. godine.

Školarina za narednu (IV) godinu osnovnih akademskih studija je 1400 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu Narodne banke na dan uplate. Plaćanje je moguće i na 10 rata, kao i za prethodne godine studija.

Studenti, koji upišu četvrtu godinu osnovnih akademskih studija, su u obavezi da polažu diferencijalni ispit iz predmeta Industrijska špijunaža, čime će se nadomestiti bodovna razlika u završnoj (III) godini studija, prema starom akreditovanom nastavnom programu, kao i zamena za završni rad predviđen akreditacijom pre 2021. godine. Diferencijalni ispit studenti mogu polagati u toku IV godine.

Fakultet omogućava 10 stipendija (besplatnih školarina) za najbolje studente, koji žele da nastave studije i upišu četvrtu godinu. Uslovi za stipendiju:

– prosečna ocena minimalno 9 (devet) u trećoj godini;
– minimalno 55 ostvarenih bodova položenih ispita iz treće godine;
– bez zaostalih ispita iz prve i druge godine.

Studenti, koji ne žele da nastave studije po završetku treće godine osnovnih akademskih studija, imaju zakonska prava da završe studije prema akreditovanom studijskom programu, po kojem su i započeli studije, sa svim zakonskim obavezama koje studentu pripadaju.

Nastavak studija i upis u četvrtu godinu studija je slobodan izbor svakog studenta, prema navedenim pravilima studija.

U Beogradu,

15.07.2021. godine

v.d. dekana

prof. dr Mihajlo Manić