Izvor: Studentska služba

Obaveštava se nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu da kolektivni odmor u 2021. godini, u trajanju od 25 radnih dana, mogu da koriste od 19.07. do 22.08.2021. godine. Prvi radni dan za sve zaposlene je 23.08. (ponedeljak).

Uprava fakulteta