Izvor: FDB

Obaveštavamo Vas da je na 63. sednici Komisije za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) (održana 1. jula 2021. godine) Fakultet za diplomatiju i bezbednost uspešno okončao postupak reakreditacije:

  1. Ustanove – Fakultet za diplomatiju i bezbednost;
  2. Studijskog programa osnovnih akademskih studija – Diplomatija i bezbednost (240 ESPB, četiri godine);
  3. Studijskog programa master akademskih studija – Diplomatija i bezbednost (60 ESPB, jedna godina);
  4. Studijskog programa master akademskih studija – Korporativna bezbednost (120 ESPB, dve godine).

Ovim je uspešno izvršena transformacija sa strukture studijskih programa 3+2 (osnovne i master studije Diplomatija i bezbednost) na strukturu 4+1.

Ove školske godine Fakultet upisuje prvu generaciju studenata po reakreditovanom studijskom programu.

Rekareditacija u skladu sa zakonom važi za narednih 7 godina.