Izvor: Doc. dr Danijela Bjelja

Rezultati ispita iz predmeta

DEBATA

održanog dana 21.06.2021.godine

Napomena: Upis ocena će biti u septembarskom ispitnom roku na dan održavanja ispita, a vreme će biti prethodno najavljeno na oglasnoj tabli:

 1. Anđela Rosić – 10
 2. Tamara Morar – 10
 3. Lazar Faraga – 10
 4. Tamara Petrović – 10
 5. Stefan Shreir – 10
 6. Valentina Božinović – 10
 7. Milan Dragačević – 10
 8. Anđela Đorđević – 10
 9. Iva Kovačević – 10
 10. Miona Prica – 10
 11. Srđan Vekić – 10
 12. Nevena Sakić – 10
 13. Marija Babac – 10
 14. Nikoleta Drinčić – 10
 15. Igor Ilić – 10
 16. Đurđina Lacković – 10
 17. Vanja Bojanić – 9
 18. Matija Janković – 9
 19. Marko Panić – 9
 20. Petar Miočinović – 9
 21. Aleksandra Anđelić – 9
 22. Natalija Miljković – 9
 23. Luka Miljković – 8
 24. Mina Ilić – 8
 25. Milica Aleksić – 8
 26. Nikola Gigić – 8
 27. Milica Ristić – 7
 28. Nataša Maljković – 7
 29. Dejana Kaurin – 7
 30. Peca Kristina – 7
 31. Petar Anđelković – 7
 32. Marijana Stošić – 7
 33. Una Zdravković – 6
 34. Katarina Lukačev – 6
 35. Nikola Simić – 5
 36. Katarina Radenović – 5
 37. Marija Vuković – 5
 38. Katarina Marjanović – 5
 39. Milutin Nikolić – 5
 40. Zoran Kerkez – 5

Predmetni nastavnik