Izvor: Doc. dr Danijela Bjelja

Rezultati ispita iz predmeta

OSNOVI DIPLOMATIJE

održanog dana 21.06.2021. godine

Napomena: Upis ocena će biti u septembarskom ispitnom roku na dan održavanja ispita a vreme će biti prethodno najavljeno na oglasnoj tabli

 1. Jelena Miladinović – 10
 2. Sandra Milovančević – 10
 3. Vera Stefanović – 10
 4. Natalija Brajović – 10
 5. Filip Arsović – 10
 6. Uroš Isailović – 8
 7. Nikolina Marković – 7
 8. Milica Aleksić – 7
 9. Jovan Radović – 6
 10. Uroš Aćimović – 6
 11. Olibia Zidros – 6
 12. Veljko Kovačević – 6
 13. Nikola Vučković – 5
 14. Marko Jovanović – 5
 15. Sara Borozan – 5
 16. Nikola Marković – 5
 17. Luka Vukašinović – 5
 18. Uroš Ognjenović – 5
 19. Lazar Perišić – 5
 20. Tatjana Jovanović – 5
 21. Jovan Pavlović – 5

Predmetni nastavnik