Izvor: Prof. dr Leonas Tolvaišis,
Dušan Radulović, saradnik u nastavi

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz Osnova politike i savremenih političkih sistema, zakazan za 9.6.2021. u 10:00 će se, zbog velikog broja prijavljenih kandidata i preporučenih mera predostrožnosti, održati u dve grupe po sledećem rasporedu:

  1. Grupa – 10:00 – 12:00 studenti sa parnim brojem indeksa;
  1. Grupa – 12:00 – 14:00 studenti sa neparnim indeksa.

Molimo Vas da se propisanog rasporeda pridržavate.

S poštovanjem,

Prof. dr Leonas Tolvaišis,
Dušan Radulović, saradnik u nastavi