Izvor: Mina Suknović

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog epidemiološke situacije, usmeni ispiti iz predmeta Engleski jezik 1-8 će se održati po sledećem rasporedu:

EJ 1    15.06. svi studenti u 9h

EJ 2    15.06. studenti čija imena počinju na (uključujući i imena i na ta slova):

A-Đ 9.30h
F-L 11h

M-O 13h

R-V 14.30h

 

EJ 3    11.06. svi studenti u 10h

EJ 4    11.06. studenti čija imena počinju na (uključujući i imena i na ta slova):

A-D 10.30h

Đ-L 12.30h

M-V 14h

 

EJ 5     10.06. svi studenti u 9.30h

EJ 6     10.06. studenti čija imena počinju na (uključujući i imena i na ta slova):

D-L 10h

M-N 12h

P-T 13h

V-Z 15h

 

EJ 7     16.06. svi studenti u 10h

EJ 8     16.06. svi studenti u 10.30h

 

S poštovanjem,

Mina Suknović