Izvor: Prof. dr Mihajlo Manić

“Obaveštavaju se studenti osnovnih akademskih studija svih godina da će ispiti, kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manića, iz svih predmeta biti organizovani u tri grupe. Zbog velikog broja prijava za ispit, kao i zbog epidemioloških mera, neophodno je ispit organizovati sa što manjim rizikom.

Ispit iz predmeta Psihologija pokreta se polaže u sledećim terminima:

– 01. juna u 10h – (A – Lj)

– 09. juna u 10h – (M – N)

– 14. juna u 10h – (P – Z)

 

Ispit iz predmeta Religija i politika se polaže u sledećim terminima:

– 16. juna u 10h – (A – J)

– 28. juna u 10h – (K – N)

– 30. juna u 10h – (O – V)

 

Ispit iz predmeta Metodologija političkih nauka se polaže u sledećim terminima:

– 03. juna u 10h – (A – J)

– 23. juna u 10h – (K – N)

– 29. juna u 10h – (O – V)

 

Studenti su po grupama raspoređeni na osnovu početnog slova imena (ne prezimena) i prema azbučnom redu (ne abecednom). (Na primer: student čije ime počinje slovom M ispit iz Religije i politike polaže 28. juna, Metodologije političkih nauka – 23. juna a Psihologije pokreta 09. juna.)

Studenti se ne mogu samoinicijativno prebacivati iz grupe u grupu, niti će na samom ispitu to biti dozvoljeno. Svaki student ispit može polagati samo u jednm terminu, u grupi kojoj po rasporedu i azbučnom redu imena pripada.

Promena spiska studenata po grupama, na zahtev studenata, nije moguća.

Predmetni nastavnik