Izvor: Mina Suknović

Poštovane koleginice i kolege,

Dodatni termin za kolokvijume iz predmeta Engleski jezik 1-8 će biti u utorak, 08.06. u 10h.

S poštovanjem,

Mina Suknović