Izvor: Dr Ivona Radojević Aleksić

ENGLESKI JEZIK I

Spisak studenata i studentkinja koji su ostvarili pravo izlaska na usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I – junski rok 2021. godine:

 1. Nikolina Džunov (009/20) – 63.5/90
 2. Natalija Brajović (081/20) – 54/90
 3. Tatjana Jovanović (130/20) – 52.5/90
 4. Jana Milošević (082/20) – 52/90
 5. Anja Matijević (083/20) – 49.5/90
 6. Jelena Nedimović (153/20) – 49/90
 7. Miloš Stanković (004/20) – 48.5/90
 8. Budimir Terzić (036/20) – 47/90
 9. Antonija Jenić (042/20) – 47/90

 

ENGLESKI JEZIK II

Spisak studenata i studentkinja koji su ostvarili pravo izlaska na usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik II – junski rok 2021. godine:

 1. Luka Palolić (079/20) – 41.5/60
 2. Jelena Čejić (91/20) – 35/60
 3. Uroš Aćimović (047/20) – 34.5/60
 4. Elena Memiši (014/20) – 33.5/60
 5. Ivona Đorđević (023/60) – 29/60

 

ENGLESKI JEZIK III

Spisak studenata i studentkinja koji su ostvarili pravo izlaska na usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik III – junski rok 2021. godine:

 1. Nikola Đerić (025/19) – 57.5/90
 2. Tea Piljak (047/19) – 51.5/90
 3. Aleksandar Aleksovski (131/199 – 47.5/90
 4. Una Zdravković (112/19) – 47/90
 5. Jelena Stevanović (070/19) – 44/90

 

ENGLESKI JEZIK IV

Spisak studenata i studentkinja koji su ostvarili pravo izlaska na usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik IV – junski rok 2021. godine:

 1. Vasilisa Denda (078/19) – 38.5/60
 2. Nenad Vasić (143/19) – 37/60
 3. Uroš Žerađanin (031/19) – 36.5/60
 4. Stefan Blagojević (062/19) – 36.5/60
 5. Andrijana Stojanović (048/19) – 35/60
 6. Filip Dojčinović (032/19) – 34/60
 7. Emilija Vučelić (120/19) – 32.5/60
 8. Krstina Marjanović (029/19) – 29.5/60
 9. Nikola Popović (111/19) – 29/60

 

ENGLESKI JEZIK V

Spisak studenata i studentkinja koji su ostvarili pravo izlaska na usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik V – junski rok 2021. godine:

 1. Nataša Dražić (170/20) – 70/90

 

ENGLESKI JEZIK VI

Spisak studenata i studentkinja koji su ostvarili pravo izlaska na usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik VI – junski rok 2021. godine:

 1. Nađa Veselinović (061/18) – 52.5/18
 2. Nevena Sakić (031/18) – 51/60
 3. Đurđina Lacković (129/18) – 47.5/60
 4. Kristina Peca (153/19) – 45/60
 5. Milica Čitaković (054/18) – 42/60
 6. Lubica Slavković (032/18) – 38/60
 7. Anđela Đorđević (096/18) – 36.5/60
 8. Mina Kecman (020/18) – 36/60
 9. Katarina Lukačev (167/20) – 35/60
 10. Una Mandić (123/19) – 32/60